สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศึกษาดูงานบริการสำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศึกษาดูงานบริการสำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้กับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยอาจารย์สุชาดา พรหมโครต รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และคณะบุคลากร จำนวน 16 ท่าน โดยเข้าศึกษาการดำเนินงานด้านการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเข้าชมสถานที่ รวมถึงแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4202

 

Previous Article รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0077 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
Next Article คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมงาน "5 ธันวาคม ธ ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน"
Print
187
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x