สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 -16.00 น.

สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 -16.00 น.

สำนักคอมพิวเตอร์ จะทำการปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 -16.00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ สำหรับสำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร ปิดทำการ วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 11.30 - 15.00 น.
Next Article มศว ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ.2560
Print
258
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

x