สอบราคาเช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN จำนวน 3 วงจร

สอบราคาเช่าบริการสื่อสารผ่านระบบ Metro LAN จำนวน 3 วงจร รับแบบ/ ยื่นซอง ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 สิงหาคม 2560 ที่ งานพัสดุ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ในเวลาราชการ (ดูรายละเอียดในประกาศสอบราคา) รายละเอียด http://eprocurement.swu.ac.th/popup_desc.asp?id=2096

Previous Article มศว เตรียมจัดทำแผนแม่บทไอซีที พ.ศ.2560-2563
Next Article สำนักคอมพิวเตอร์ขอเลื่อนประกาศผลการสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
Print
670
jularat  jumchat

jularat jumchatjularat jumchat

Supply Analyst

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by jularat jumchat
Contact author

x