พุทธศาสนิกชนชาวสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี พ.ศ.2560

พุทธศาสนิกชนชาวสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี พ.ศ.2560

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรม "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืนสืบต่อไป โดยจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ วัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมโครงการฯ ได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4069

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
Next Article สำนักคอมพิวเตอร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
Print
66
Wanitchaya Thongsomnuek

Wanitchaya ThongsomnuekWanitchaya Thongsomnuek

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Wanitchaya Thongsomnuek
Contact author

Name:
Email:
Subject:
Message:
x