ประชาคมชาว มศว เตรียมเฮ WiSE@AIS พร้อมใช้งาน
wanitchayat@g.swu.ac.th

ประชาคมชาว มศว เตรียมเฮ WiSE@AIS พร้อมใช้งาน

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ด้านระบบเครือข่าย Wireless Network โดยจับมือร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) มากกว่า 666 จุดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

ขณะนี้ WiSE@AIS พร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์
ส่วนพื้นที่ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งจังหวัดตากและสระแก้ว อยู่ระหว่างการประสานงานดูแลความเรียบร้อย คาดว่าจะสามารถใช้งานได้เร็วๆ นี้

ผู้ใช้งานสามารถ login ด้วย Buasri ID เข้าใช้งานผ่าน WiSE@AIS หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่ Helpdesk โทร. 15045 (มศว ประสานมิตร) และ 21125 (มศว องครักษ์) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wise.swu.ac.th/

Previous Article รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดฝ่ายระบบสมรสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
Next Article วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ แจ้งปิดการให้บริการ
Print
2656

Contact author

x