เตือนผู้ใช้บัญชี Wongnai รีบเปลี่ยนรหัสผ่านด่วน

จากข่าวที่ Wongnai ทำข้อมูลลูกค้ารั่วไหลประมาณเกือบ 4 ล้าน Account วันนี้ทางสำนักคอมพิวเตอร์ มศว ได้รับแจ้งจาก Have I Been Pwned (HIBP) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมฐานข้อมูลบัญชีการรั่วไหลที่มีความน่าเชื่อถือ ว่ามีบัญชีผู้ใช้งานที่ใช้ @g.swu.ac.th อยู่ 181 บัญชี

นิสิตและบุคลากร มศว ท่านใดที่ผูกอีเมล @g.swu.ac.th ไว้กับ Wongnai ให้รีบดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านทั้งที่ Wongnai และรหัสผ่านของ @g.swu.ac.th เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานโดยเข้าทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของ @g.swu.ac.th ได้ที่ SWU Account (https://account.swu.ac.th/)

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ว่า email ของท่านมีข้อมูลรั่วไหลหรือไม่ ได้ที่ https://haveibeenpwned.com

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SWUCC Helpdesk โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 15045 สำหรับประสานมิตร และ 21125 สำหรับองครักษ์ หรือ helpdesk@g.swu.ac.th

Previous Article แจ้งปัญหาระบบฐานข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน SWU Moodle เกิดข้ดข้อง
Next Article ปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ส่วนงาน (Web Hosting)
Print
145
Nichakan Kanchanakul

Nichakan KanchanakulNichakan Kanchanakul

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by Nichakan Kanchanakul
Contact author

Contact author

x