วันแม่แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ทั้งที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์

  • มศว ประสานมิตร

นายธนรรณพ อินตาสาย หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และนายสันติ สุขยานันท์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ เป็นตัวแทนสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา พร้อมทั้งบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดูประมวลภาพได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4926

  • มศว องครักษ์

บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์

ดูประมวลภาพได้ที่ http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5252&AlbumID=9472-4927

Previous Article ปิดการให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรีและอินเทอร์เน็ตชั่วคราว (8 - 9 สิงหาคม 2563) บางอาคาร
Next Article ทีมผู้บริหารสำรวจการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย มศว องครักษ์
Print
79
Sombun Udompornying

Sombun UdompornyingSombun Udompornying

Office's Director, Computer Center

Srinakharinwirot University

Other posts by Sombun Udompornying
Contact author

Contact author

x