ปิดการให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรีและอินเทอร์เน็ตชั่วคราว (8 - 9 สิงหาคม 2563) บางอาคาร

สำนักคอมพิวเตอร์จะเข้ามาดำเนินการย้ายสายไฟเบอร์ออพติกให้พ้นจากบริเวณหลังอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่กีดขวางพื้นที่การทำงานการก่อสร้างปล่องลิฟต์ภายนอกอาคาร และงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัยของอาคาร เพิ่มเติม ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรีและอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยใช้งานไม่ได้ ภายในอาคารดังนี้

  1. อาคารหอประชุมใหญ่
  2. อาคารเอนกประสงค์เทาแดง
  3. อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
  4. อาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  5. อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
  6. อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  7. อาคารเรียนรวมหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร. 17994

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Previous Article ปิดการให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรีและอินเทอร์เน็ตชั่วคราว (8 - 9 สิงหาคม 2563) บางอาคาร
Next Article วันแม่แห่งชาติ
Print
279
Sombun Udompornying

Sombun UdompornyingSombun Udompornying

Office's Director, Computer Center

Srinakharinwirot University

Other posts by Sombun Udompornying
Contact author

Contact author

x