ปิดการให้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราว (27-28 ก.ค.63)

สำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) จะเข้ามาดำเนินการย้ายสายไฟเบอร์ออพติกให้พ้นจากบริเวณหลังอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่กีดขวางพื้นที่การทำงานการก่อสร้างปล่องลิฟต์ภายนอกอาคาร และงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัยของอาคาร ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น.  ส่งผลกระทบต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบ VPN และ อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในช่วงวันและเวลาดังกล่าว 

สำหรับ อาคารหอประชุมใหญ่ อาคารเอนกประสงค์เทาแดง อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน อาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นอกเหนือจากไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้ว ยังไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายบัวศรี ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 18.00 น.

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร. 17994 
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Previous Article การขอรับบริการสำนักคอมพิวเตอร์ผ่านแบบฟอร์มขอรับบริการ
Next Article คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Print
93
Sombun Udompornying

Sombun UdompornyingSombun Udompornying

Office's Director, Computer Center

Srinakharinwirot University

Other posts by Sombun Udompornying
Contact author

Contact author

x