เครือข่ายบัวศรีและอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ชั่วคราว (19 ก.ค.63)

เครือข่ายบัวศรีและอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 10,15,19 อาคารคณะทันตแพทย์ 17  อาคารคณะแพทยศาสตร์ 15 และอาคารหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 – 16.00 น.  เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะทำการย้ายสายไฟเบอร์ออฟติกให้พ้นจากบริเวณหลังอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่กีดขวางพื้นที่การทำงานการก่อสร้างปล่องลิฟต์ภายนอกอาคาร และงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัยของอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข  โทร. 17996  ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
 

Previous Article เครือข่ายบัวศรีและอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ชั่วคราว (19 ก.ค.63)
Next Article การขอรับบริการสำนักคอมพิวเตอร์ผ่านแบบฟอร์มขอรับบริการ
Print
147
Sombun Udompornying

Sombun UdompornyingSombun Udompornying

Office's Director, Computer Center

Srinakharinwirot University

Other posts by Sombun Udompornying
Contact author

Contact author

x