เปิดระบบติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการ (1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)

ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการ  บุคลากรสายวิชาการสามารถติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยตนเองผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS :  HUman Resource Information System) ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป  โดยบุคลากรสายวิชาการสามารถเรียกดูและตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ส่วนงานทำการบันทึกข้อมูลการขอตำแหน่งวิชาการผ่านระบบ HURIS ไปจนสิ้นสุดกระบวนการขอตำแหน่งวิชาการ 

ใครมีสิทธิ์เรียกดูและตรวจสอบสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการได้บ้าง ?

1. บุคลากรสายวิชาการ 
        ตำแหน่ง อาจารย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์
        สามารถเรียกดูแข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการของตนเองเท่านั้น 
2. หัวหน้าส่วนงาน ระดับคณะ / สำนัก / สถาบัน / วิทยาลัย
         สามารถเรียกดูข้อมูลการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรภายใต้สังกัดส่วนงานเท่านั้น

อินโฟกราฟิกการใช้งานระบบติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับคณาจารย์และหน่วยงาน

🎥 วีดิทัศน์แนะนำการใช้งาน https://youtu.be/n2_CKx8DiN8

📌 แสดงข้อมูลเฉพาะบุคลากรที่ได้ทำการยื่นเรื่องขอพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

☎️ ติดต่อ ข้อมูลการขอตำแหน่งที่ส่วนทรัพยากรบุคคล เบอร์ภายใน 15634

🌐 ทำงานได้ดีกับเบราว์เซอร์ Internet Explorer (เวอร์ชัน 7 - 11)

⚙️ กรณีใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือนภายใน มศว (SWU VPN)

👉 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7821

 

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1)7-0204 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
Next Article ปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน ATutor
Print
1928
Sombun Udompornying

Sombun UdompornyingSombun Udompornying

Office's Director, Computer Center

Srinakharinwirot University

Other posts by Sombun Udompornying
Contact author

Contact author

x