ปิดการให้บริการการใช้งานอินเทอร์เน็ตและบริการต่างๆผ่านเครือข่ายบัวศรีชั่วคราว (27 มิ.ย. 63 เวลา 16.00-17.00 น.)

สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Main Switch) ที่ มศว ประสานมิตร เพื่อรองรับการให้บริการต่างๆ ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นที่ต้องปิดการให้บริการผ่านเครือข่ายบัวศรีชั่วคราวในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 - 17.00 น. ซึ่งมีผลกระทบต่อการให้บริการต่างๆ ผ่านเครือข่ายบัวศรีและการใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ หากท่านต้องการข้อมูเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร. 17994

Previous Article ปิดการให้บริการการใช้งานอินเทอร์เน็ตและบริการต่างๆผ่านเครือข่ายบัวศรีชั่วคราว
Next Article งดให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรีชั่วคราว
Print
205
Sombun Udompornying

Sombun UdompornyingSombun Udompornying

Office's Director, Computer Center

Srinakharinwirot University

Other posts by Sombun Udompornying
Contact author

Contact author

x