ปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน SWU Moodle (16-17 มิ.ย.63)

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน SWU Moodle เพื่อรองรับการใช้งานในภาคการศึกษา 1/2563 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนั้น  ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นที่ต้องปิดการให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน SWU Moodle (https://moodle.swu.ac.th) ในระหว่าง วันที่ 16-17  มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โทร. 17977 และออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Previous Article ปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยผ่าน SWU Moodle
Next Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-6560 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำน
Print
512
Sombun Udompornying

Sombun UdompornyingSombun Udompornying

Office's Director, Computer Center

Srinakharinwirot University

Other posts by Sombun Udompornying
Contact author

Contact author

x