เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่​ 9​ มีนาคม​ 2563​ เป็นต้นไป​ ประชาคมชาว​ มศว​ ​ที่ยังคงใช้​ Buasri​ ID​ ด้วยรหัสผ่านเริ่มต้น​ (Default Password) จะไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานท่านสามารถเข้าระบบ​ SWU​ Account​ ที่ ​https://account.swu.ac.th​ ด้วยรหัสผ่านเริ่มต้นที่ท่านได้รับ​ เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสส่วนตัวของท่านใหม่ก่อนใช้บริการระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

Previous Article โครงการให้บริการตรวจเช็ก และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
Next Article แจ้งกำหนดวันและเวลาการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์
Print
418
wanitchayat@g.swu.ac.th

wanitchayat@g.swu.ac.thwanitchayat@g.swu.ac.th

Public Relations Officer

Computer Center, Srinakharinwirot University

Other posts by wanitchayat@g.swu.ac.th
Contact author

Contact author

x