wanitchayat@g.swu.ac.th

โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563  ดังรายละเอียดกำหนดการดังนี้

  • ณ อาคารสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -​ 12.00 น.

  • ณ อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มศว ประสานมิตร ตั้งแต่เวลา 13.00 -​ 16.00 น.

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพการจัดกิจกรรมโครงการฯ ได้ที่ smiley

และท่านสามารถอ่านกำหนดการและรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ ได้ที่ yes

Previous Article สำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรม "Smart Kids จิตอาสา" ในโครงการวันเด็ก มศว ประจำปี 2563
Next Article ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ท่านใหม่
Print
181

Contact author

x