wanitchayat@g.swu.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยทีมงานได้แนะนำและให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว อีกทั้งให้บริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร

ท่านสามารถเข้าไปดูประมวลภาพกิจกรรมโครงการฯ  ได้ที่ angel

Previous Article เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งทวยราษฏร์ และวันชาติไทย
Next Article 3 ปัญหาที่พบบ่อยทำให้ใช้ eduroam ไม่ได้
Print
249

Contact author

x