แม่แบบ (Templates)

รวบรวมแม่แบบหรือ Template ของโปรแกรมต่างๆ เช่น PowerPoint, DNN เป็นต้น สำหรับสำนักคอมพิวเตอร์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถนำไปใช้ได้     

  แม่แบบ สำหรับโปรแกรม ดาวน์โหลด
Computer Center 2015 Microsoft Office PowerPoint swucc2015.potx
Computer Center 2014 Microsoft Office PowerPoint swucc2014.potx
DOE 2014 Microsoft Office PowerPoint doe2014.potx
SWU Template Microsoft Office PowerPoint swu11_01.potx