web
counter
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

  • ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทรภายใน 15044

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)

บริการระบบจัดทำเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า DNN ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างเว็บไซต์ส่วนงาน/โครงการ/ประชุมวิชาการ สามารถสร้างหน้าเพจ เพิ่มข้อมูล ข่าวประกาศ หรือรูปภาพ กิจกรรมต่างๆเป็นอัลบั้มได้ การกำหนดสิทธิในการดูแลหรือแก้ไขหน้าเพจ การเพิ่มผู้ใช้เข้ามาในระบบพร้อมทั้งสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มีความสะดวกและง่ายในการจัดการเว็บไซต์ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. ศึกษาขั้นตอนการขอรับบริการ คลิกที่นี่
  2. ผู้ขอรับบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หน้า แบบฟอร์ม พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  3. ส่งแบบฟอร์มขอรับบริการมาที่สำนักคอมพิวเตอร์

คู่มือที่เกี่ยวข้อง