แบบฟอร์มขอรับบริการ

 TitleDescriptionCategoryModified Date Clicks
CC-CN-02แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต Network10/18/2021Download142
CC-CN-03แบบฟอร์มขอใช้งานกลุ่มเมล (Group mail)Email7/22/2021Download202
CC-CN-04แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการใช้งานกลุ่มเมล (Group mail)Email7/22/2021Download129
CC-CN-05แบบฟอร์มขอ IP Address สำหรับอุปกรณ์ไอทีNetwork7/22/2021Download122
CC-CN-06แบบฟอร์มขอ IP Address สำหรับเครื่อง ServerNetwork7/22/2021Download102
CC-ITED-01แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ Web Hosting7/22/2021Download107
CC-ITED-02แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลเว็บไซต์Web Hosting7/22/2021Download77
CC-ITED-04แบบฟอร์มขอเพิ่มพื้นที่บนเว็บไซต์Web Hosting7/22/2021Download116
CC-ITED-05แบบฟอร์มขอสิทธิ์ผู้ดูแลกรอบการประชุมของส่วนงานบนระบบ e-Meetinge-Meeting7/22/2021Download93