กิจกรรมส่งเสริมการรักษ์สุขภาพ

โครงการสร้างสุขและความผูกพันองค์กร สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษ์สุขภาพ (90-Day Workout challenge) ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง ร่างกายสดชื่น ลดความเครียด เพิ่มภูมิต้านทานโรค มีประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งผลดีแก่ตัวเองและองค์กร

เกณฑ์การวัดผล

มีเกณฑ์การวัดผล 8 แบบสามารถส่งเกณฑ์ใดก็ได้ อย่างน้อย 3 เกณฑ์ขึ้นไป โดยมีกำหนดส่ง เดือนละ 1 ครั้งในวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2563

อุปกรณ์และ App ที่ใช้วัดผล

รายงานผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด App

Health  
Google Fit
Mi Fit
Samsung Health
Endomondo
Runkeeper
Huawei Health
Strava

 

ข้อดีของการออกกำลังกาย

 • รูปร่างดี กล้ามเนื้อแข็งแรง ลดไขมันส่วนเกิน
 • ป้องกันโรคหัวใจ หัวใจแข็งแรง
 • ลดโอกาสเกิดความดันโลหิตสูง
 • ป้องกันโรคอ้วน
 • ป้องกันโรคกระดูกพรุน เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงขึ้น
 • เพิ่มภูมิต้านทานโรค
 • ลดไขมันในเลือด ทำให้โคเลสเตอโรลลดลง เพิ่มไขมันดีในเลือด
 • ร่างกายสดชื่น ลดความเครียด
 • ช่วยให้นอนหลับสบาย และหลับสนิท
 • ระบบย่อยอาหารดีขึ้น ระบบขับถ่ายดีขึ้น

หลักการออกกำลังกาย

 • ออกกำลังกาย เป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 30 นาที
 • ออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่าหักโหม
 • ควรอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกาย และผ่อนคลายก่อนเลิกออกกำลังกาย
 • เลือกการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับช่วงอายุ
 • ออกกำลังกายให้สนุกสนาน เพลิดเพลิน
 • แต่งกายให้เหมาะสมกับชนิดของการออกกำลังกาย
 • ออกกำลังกายในสถานที่ปลอดภัย
 • ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว ต้องตรวจสุขภาพก่อนออกกำลังกาย

VDO น่าสนใจ